Giới thiệu giấy xoắn Quilling Decor (Khởi Phát) trên VTV9

Giấy Xoắn Biết đến nghệ thuật giấy xoắn từ năm 2007, mình đã bị cuốn hút thật sự với lĩnh vực này. Tự tò mò tìm hiểu và nghiên cứu, dịch những thông tin sơ sài khi ấy, mình là người đầu tiên định nghĩa nghệ thuật giấy xoắn trên Wikipedia (bằng tiếng Việt), và nội dung này

Continue reading »